Про школу

Юридична адреса навчального закладу:

вулиця Соборна, буд. 100

смт Новотроїцьке

Новотроїцький район

Херсонська область

75300

телефон (05548) 5-17-50

E-mail: novotr.school1@gmail.com

код  ЄДРПОУ 24750993

Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Новотроїцького району.

Навчальний заклад є юридичною особою, має круглу гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, може мати рахунки в управлінні Державної казначейської служби України у Новотроїцькому районі Херсонської області.

Навчальний заклад є юридичною особою публічного права.

Навчальний заклад є  неприбутковою установою, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює її діяльність та внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Засновником  (Власником) навчального закладу є Новотроїцька районна рада.

Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями Навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй ;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 • створення умов для глибокого оволодіння учнями основами наук у відповідності з обраними профілями освіти;

 • створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості педагога і учня за рахунок підвищення варіативності змісту освіти, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання, моніторингу професійної компетенції педагогічної праці і результативності діяльності учнів.

 Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

 Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової  дисципліни.