Про організацію освітнього процесу в 2019-2020 навчальному році

НОВОТРОЇЦЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів № 1

вул. Соборна, 100, с.м.т. Новотроїцьке, Херсонська область,75300, тел. (05548) 5-17-50

е-mail:  novotr.school1@gmail.comКод ЄДРПОУ 24750993

НАКАЗ

«___»______20___ р.                                                                № ______

Про організацію

освітнього  процесу

в 2019-2020  навчальному році

          На виконання Закону України «Про освіту», статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», вимог наказів Міністерства освіти і науки України: № 268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освіт­ніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»; № 407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (для 2-4 класів); № 405 від 20.04.2018 «Про затвердження ти­пової освіт­ньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ сту­пеня»; № 627 від 12.06.2018 «Про затвердження типової освіт­ньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»№ 408 від 20.04.2018 «Про затвердження ти­пової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ сту­пе­ня» (для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року); № 406 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 11-х класів, Державний стандарт 2004 року), на виконання рішення педагогічної ради  від 30.08.2019 № 13 та з метою чіткої організації педагогічного та учнівського колективів на виконання навчальних планів у відповідності до Освітньої програми закладу, забезпечення якісного освітнього процесу

Н А К А З У Ю:

1. 2019/2020 навчальний рік розпочати 2 вересня 2019 року і закінчити з урахуванням  річного оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів не пізніше 1 липня 2020 р..

2.  Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

І семестр – з 2 вересня по 27 грудня 2019 року,

П семестр – з 13 січня по 29 травня 2019 року.

3. Впродовж навчального року для учнів провести канікули:

Осінні                           29.10.2018 – 03.11.2019 ;

Зимові                          24.12.2019 – 12.01.2020 ;

Весняні                        23.03.2020 – 27.03.2020 .

4. Навчальний процес організувати за 5-денним тижневим режимом занять для 1-11 класів.

5. Затвердити режим роботи школи з підзміною:  –4-А, 4-Б,4-Г класи, 6 груп продовженого дня (1- 4 класи).( додаток 1)

6. Організовувати за потребою індивідуальне навчання учнів відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом  МОНУ від 12.01.2016 р. № 8,наказом «Про внесення зміндо наказу МОНУ від12.01.2016 р. № 8 »  від 10.07.2019 р.№ 955.

7. Мова освітнього процесу – українська.

8. Провести свято Останнього дзвоника по закінченню навчального року.

9. Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили 1-2 класи здійснити вербально, відповідно до наказу МОН України № 924 від 20.08.2018 року по закінченню 1-го класу учням видати свідоцтво досягнень;

контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти 3, 5-8, 10-х класів здійснюється шляхом річного оцінювання; здобувачів освіти, які закінчили 4, 9, 11 класи здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

10. Після проведення державної підсумкової атестації провести урочисті збори з нагоди вручення документів про освіту випускників 4, 9, 11-х класів.

11. За рішенням педагогічної ради при оцінюванні враховувати результати навчання окремих учнів з відповідних предметів (мистецтво, художня культура, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

12.  Усім учителям спланувати виконання Освітньої програми закладу, навчальних програм, враховуючи структуру навчального року, режим роботи школи, методичні рекомендації МОН України щодо вивчення предметів у 2019/2020н.р.. Календарно-тематичні плани з предметів, факультативів, занять індивідуальної форми навчання, плани виховної роботи подати на погодження:

                        на І семестр до 06 вересня 2019 р.,

                        на П семестр – до 10 січня 2020 р.;

планування гурткової роботи, позакласної роботи з фізкультури:

                        на І семестр до 15 вересня 2019 р.,

                        на П семестр – до 10 січня 2020 р.

13.Заступнику директора з НВР Білій О.Б. затвердити розклад дзвіників та погодити режим роботи школи з ПК до 02.09.2019 року (додаток  1).Навчальний день у школі розпочинати о 8 годині 00 хвилин.

14. Не допускати порушення санітарно-гігієнічних вимог при організації освітнього процесу. Дотримуватись вимог гранично допустимих обсягів домашніх завдань, щоб витрати на їх виконання не перевищували: 2 класи — 45 хв.; 3 класи — 1—1 год. 10 хв.; 4 класи — 1,5год.; 5—6 класи —2,5 год.; 7—9 класи — 3год.; 10—11 класи — 4 год. В 1-х класах домашніх завдань не задавати.

15. Заступнику директора з НВР Аділовій Г.Л. затвердити графік  роботи гуртків та секцій. ( Додаток 2 )

16. Вчителям, які працюють в початкових класах, у яких тривалість уроків менша за 45 хвилин (академічна година), організувати додаткові заняття з учнями класу:

– в 1-х класах – додатково до кожного уроку 10 хвилин;

– у 2-4-х класах – додатково до кожного уроку 5 хвилин.

Ці заняття обліковувати в класних журналах на окремо відведених сторінках як додаткові заняття або в окремому журналі.

17. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Таранущенко А.Д. скласти графіки чергування вчителів під час перерв.

18. Чергування вчителів починати за 20 хв. до початку занять і закінчувати через 20 хвилин після закінчення останнього уроку.

19. Під час перерв чергові вчителі згідно із графіком, затвердженим директором закладу та погодженим з ПК, чергують на своїх постах і несуть відповідальність за поведінку дітей на всіх перервах, забезпечуючи дисципліну та безпеку учасників освітнього процесу. Черговий адміністратор забезпечує та контролює якість чергування вчителів, класні керівники – учнів у класних кімнатах.

20. Класні керівники забезпечують провітрювання класних приміщень після кожного уроку відповідно до вікових вимог ДержСанПіНУ. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог здійснює сестра медична Рагозіна С.А.

21. Прибирання кабінетів проводити щоденно після уроків. Прибирання території проводити щотижня згідно з графіком.

22. Класні керівники організовують і несуть відповідальність за якість чергування учнів у класних кімнатах.

23. З метою виховання в учнівської молоді поваги до Конституції, Державних Прапора, Герба, Гімну здійснювати виключно урочисто і державно офіційну організацію і проведення заходів, державних, національних і шкільних свят. Оновлювати (де це необхідно) куточки державної символіки

24. Призначити відповідальних за збереження матеріальних цінностей, дотримання вимог з охорони праці і санітарно-гігієнічних норм у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах, класних кімнатах тощо (додаток  3).

25. В кожному навчальному кабінеті закріпити за учнями робоче місце з урахуванням санітарно-гігієнічних норм, листків здоров’я та з метою забезпечення порядку та дисципліни, збереження меблів та майна.

Відповідальні за кабінети, вчителі

26. Всім вчителям забезпечити прийом і здачу кабінетів між уроками. За збереження кабінету (класної кімнати), його обладнання, меблів тощо повну відповідальність несе вчитель, який працює в кабінеті (класній кімнаті), та відповідальна особа за даний кабінет.

27. Призначити класних керівників відповідно до додатка 4.

28. Класні керівники забезпечують контроль за відвідуванням учнів закладу відповідно до Інструкції з обліку дітей. До 09.00 щоденно подавати відомості про відсутніх учнів та причину відсутності соціальному педагогу.

29. Класним керівникам заборонити відпускати учнів з уроків без дозволу адміністрації та без заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

30. Робочий час вчителя починається за 15 хвилин до початку уроку. Учитель, який веде останній урок, супроводжує учнів 1-6 класів до вестибюлю. Вчитель, який іде в клас на перший урок, зобов’язаний взяти класний журнал в методичному кабінеті, вчитель після останнього уроку заносить журнал в методкабінет.

31. За умови дотримання температурного режиму учні у верхньому одязі на уроки не допускаються.

32. Діловий стиль одягу є обов’язковим для здобувачів освіти та педагогів.

33. На внесення змін у класному журналі щодо зарахування чи вибуття здобувачів освіти тощо має право лише класний керівник на підставі наказу директора школи.

34. Виправлення оцінок в класних журналах не допускати (в разі помилки за письмовою заявою (поясненням) вчителя дозволяється закреслення помилково виставленої та запис поряд правильної оцінки, що затверджується печаткою директора).

35. Всі записи в шкільній документації вести кульковою ручкою чорного кольору з дотриманням вимог єдиного орфографічного режиму.

 36. Ведення щоденника є обов’язковим для кожного учня 2-11 класів. Класний керівник щотижня перевіряє ведення щоденників та забезпечує зворотний зв’язок із батьками через щоденник.

37. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу адміністрації.

38. Заборонити проведення замін уроків за домовленістю між учителями.

39. Вихід на роботу працівників після хвороби можливий лише за наявності лікарняного листка, вихід учнів на навчання – за наявності довідки від лікаря.

40. На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. № 888 заборонити принесення в школу вогнепальної, холодної зброї, алкогольних та тютюнових виробів, наркотичних засобів, порнографічної продукції.

41. Заборонити з 02.09.2019 р. використання мобільних телефонів для приватних бесід у школі усіма учасниками  освітнього процесу під час проведення навчальних  занять.

42. Проведення екскурсій, походів до музею, кіно, відвідування виставок тощо проводити лише за наказом директора школи з проведенням та реєстрацією відповідних інструктажів з БЖД.

43. Визначити днем проведення:

– класних годин – за розкладом;

– засідання ради профілактики – відповідно до графіка.

44. Роботу адміністрації, бібліотекарів, практичного психолога, соціального педагога,  медпрацівника,  секретаря,інженера-електроніка,працівників кухні організувати відповідно до додатку 5.

45. В канікулярний час педагогічний колектив працює за окремим графіком та планом, затвердженим директором школи.

46. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників з навчально-виховної роботи Таранущенко А.Д,Аділову Г.Л.,Білу О.Б.

Директор   школи                                     І.Г.Бондар

З наказом ознайомлені:

Таранущенко А. Д. Ільїна Т.В.
Кришко Т.А. Дударенко О.Ф.
Панасюк О.М. Таранущенко Г.В.
Біла О.Б. Вербицька Н.В.
Ячменьова В.В. Никифоренко Л.В.
Малищак Т.А. Третяк Г.В.
Каліберда О.В. Корецький О.О.
Кожома В.Ю. Гальчинський В.М.
Марчук Н.В. Гончаров О.М.
Михайлик Т.М. Солтановський А.В.
Матвійчук Ю.В. Кривоногов І.О.
Мариненко О.В. Карецька Л.П.
Глухманюк Ф.Г. Єрмолаєва Т.Б.
Ліснича О.В. Стаднік Л.В.
Усеїнова С.Е. Картавих О.В.
Гаврилюк О.М. Глушак І.О.
Балюк В.В. Кравцова О.О.
Сібільова Н.Л. Кукушкіна К.Ю.
Шевченко І.С. Ільонок Л.М.
Шпак С.М. Аділова Г.Л.
Саньков О.В. Горбенко Т.М.
Жукова О.А. Браницька А.В.
Фурса В.В. Чернятевич Л.А.
Галашин П.І. Болдирєв Є.М.
Гуща О.С. Гладка А.В.
Виселко О.Б. Загоренко Л.О.
Свербілова П.І. Лісова С.М.
Спільний С.В. Теплова О.О.
Піщанський О.М. Россошик Т.О.
Карецький Д.М. Кабалов В.А.
Кодєнцева Г.В. Лісовий В.О.
Яковлєва О.В. Варава І.Л.
Кривоногова О.Г.  

Додаток 1

  Розклад дзвоників (підзміна)

1.10.55-11.40

2.11.55-12.40

3.12.50-13.35

4.13.40-14.25

5.14.30-15.15

Розклад дзвоників6.15.20-16.05

1.08.00-08.45

2.08.55-09.40

3.09.55-10.40

4.10.55-11.40

5.11.55-12.40

6.12.50-13.35

7.13.40- 14.25

8.14.30- 15.15

Додаток 2

ГРАФІК

роботи гуртків та секцій

Назвагуртка, секцій Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
Відділенняісторії   14.30-15.15     14.30-15.15  
Відділенняфілософії та суспільствознавства 14.30-15.15 15.20-16.05        
Відділенняхімії та біології 14.30-15.15       14.30-15.15  
Відділенняхімії та біології     13.40 – 14.25 14.30 – 15.15    
Естрадноїпісні (Середнягрупа) 14.00 – 14.45 14.50 – 15.35 14.00 – 14.45   14.00 – 14.45   14.00 – 14.45   14.00- 14.45
Естрадноїпісні (Старшагрупа) 15.40 – 16.25   14.50 – 15.35   14.50 – 15.35   14.50 – 15.35   14.50 – 15.35
Вокально-інструментальний ансамбль 16.30 – 17.15   15.40 – 16.25 16.30 – 17.15 15.40 – 16.25   15.40 – 16.25 16.30 – 17.15    15.40 – 16.25
Військово-хореографічний ансамбль «Козачата» 17.15-18.00     17.15-18.00   16.00-16.45 16.50-17.35
«Джура»     12.50-13.35 13.40-14.55    
«Джура» 15.20-16.05     15.20-16.05    
«ЮнийзахисникВічизни»         13.40-14.25 14.30-15.15

                                                                                                       Додаток 3

1. Відповідальні за завідування навчальними кабінетами та протипожежну безпеку в них:

 • кабінет біології ( ауд.№7) – Панасюк О.М.,Дударенко О.Ф.
 • кабінет зарубіжної літератури(ауд.№ 13) – Мариненко А.В.
 • кабінет інформатики № 14 – Кривоногов І.О.
 • кабінет інформатики № 16 – Саньков О.В.
 • кабінет фізики ( ауд.№ 5) – Галашин П.І.,Михайлик Т.А.
 • кабінет історії ( ауд.№ 6) –  Марчук Н.В.
 • кабінет хімії ( ауд.№ 15) – Никифоренко Л.В.,Яковлєва О.В.
 • кабінет географії ( ауд. № 8) – Фурса В.В.
 • кабінет математики ( ауд.№ 9) – Шпак С.М.,Шевченко І.С.
 • кабінет української мови / літератури № 10 – Малищак Т.А.
 • кабінет української мови / літератури № 12 – Кожома В.Ю
 • кабінет російської мови / літератури № 3 – Ільїна Т.В.
 • методичний кабінет – Таранущенко А.Д.
 • актову залу –Аділова Г.Л.

2.  Відповідальні за завідування майстернями та протипожежну безпеку в них:

 • майстерня з обробки металу та деревини (комбіновану) – Фурса В.В.
 • кабінет трудового навчання (майстерні комбінованої по обробці харчових продуктів та тканини) – Дударенко О.Ф.

3.  Відповідальними за завідування спортивними залами та протипожежну безпеку в них:

 • спортзал № 1 –  Корецький О.О.;Лісовий В.О.;
 • спортзал № 2 – Гончаров О.М., Солтановський А.В.;
 • спортзал № 3 ( тренажерний зал) – Третяк Г.В.

Додаток 4

                           Класні  керівники школи:

№ п/п Клас Класний керівник Аудиторія
1 1-А Аділова Г.Л. 24
2 1-Б Глушак І.О. 26
3 1-В Карецька Л.П. 19
4 2-А Горбенко Т.М. 29
5 2-Б Браницька А.В. 22
6 2-В Ільонок Л.М. 20
7 3-А Картавих О.В. 27
8 3-Б Єрмолаєва Т.Б. 23
9 3-В Гуща О.С. 30
10      4-А Кукушкіна К.Ю. 27
11 4-Б Глушак І.О. 26
12 4-В Стаднік Л.В. 25
13 4-Г Кравцова О.О. 24
14 5-А Матвійчук Ю.В. 28
15 5-Б Шпак С.М. 31
16 5-В Свербілова П.І. 19
17 6-А Панасюк О.М. 4
18 6-Б Коденцева Г.В. 18
19 6-В Малищак Т.А. 10
20 7-А Дударенко О.Ф. 7
21 7-Б Фурса А.В. 8
22 7-В Кривоногов І.О. 11
23 8-А Россошик Т.О. 1
24 8-Б Кожома В.Ю. 12
25 8-В Балюк В.В. 17
26 9-А Михайлик Т.М. 5
27 9-Б Каліберда О.В. 2
28 10-А Марчук Н.В. 6
29 10-Б Мариненко О.В. 13
30 10-В Гаврилюк О.М. 3-а
31 11-А Яковлєва О.В. 15
32 11-Б Ільїна Т.В. 3
33 11-В Шевченко І.С. 9
34 11-Г Жукова О.А. 2-А

Додаток 5

Заступник директора з господарської роботи,заступники директора з навчально-виховної роботи:

    Понеділок – четвер ПІБ заступників Обідня перерва
              08.00-17.15 Черниш І.Г. 13.00-14.00
Таранущенко А.Д 12.00-13.00
Біла О.Б. 12.30-13.30
            П’ятниця           08.00-16.00  


Соціальний педагог,практичний психолог:

Понеділок – четвер  08.00 – 17.15
П’ятниця 08.00 -16.00
Обідня перерва           12.00-13.00

Педагоги-організатори:

Понеділок-П’ятниця 14.00 – 16.00 Шпак С.М

Педагога-організатора Теплової О.О.:

Понеділок з 08.00 до 11.35 години;

Вівторок   з 08.00 до 16.00

Середа       з 08.00 до 16.00

Четвер       з 08.00 до 16.00;

П’ятниця (  I;III тиждень )  з 08.00 до 11.35 години.

                                  Секретар, інженер-електронік:

Понеділок – четвер 08.00 – 17.15 Обідня перерва
П’ятниця 08.00 – 16.00 12.00 – 13.00

Бібліотекарь школи:

Понеділок-п’ятниця 08.50-12.50 Кривоногова О.Г.

 Медична сестра школи:

Понеділок – четвер 08.00 – 16.18
П’ятниця 08.00-14.48

Працівники кухні(комірник, підсобний робітник кухні):

Понеділок – п’ятниця 08.00 – 17.00 Кіосова Т.Р.
Обідня перерва 12.00 – 13.00

Працівники кухні:

Понеділок – п’ятниця 06.00 – 15.00 Онищенко Г.Г.  
Обідня перерва 10.00 – 11.00  
Понеділок – п’ятниця       4.00 – 17.00
Кравчук Н.М.

Робітники школи (прибиральниці службових приміщень, двірник, робітник з обслуговування і ремонту будівель, обладнання, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування):

Понеділок – четвер 08.00 – 17.15
П’ятниця     08.00 – 16.00

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *