Освітні програми

Освітня програма Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 Новотроїцької районної ради Херсонської області розроблена на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
Освітню програму для 1-3 класів закладів загальної середньої освіти
розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я.Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 №268.

У програмі визначено вимогидо конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.
Освітня програма для 4 класів розроблена на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»,
відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) з української мовою навчання з вивченням мови національної меншини.
Освітня програма початкової школи для 1-В, 2-В, 3-В, 4-В класів, що
навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»
розроблена з метою виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13.12. 2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017‒2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова
середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини. Освітня програма початкової школи для 5-В класу, що навчається за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» розроблена з метою виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р.

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює
рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.
Освітня програма визначає:
1) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;
2) очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;
3) пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;
4) рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
5) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою
програмою.

Освітні програми:

 • 1-А, 1-Б, працюють за освітньою програмою НУШ, розробленою під керівництвом Савченко О.Я.
 • 2-А, 2-Б, працюють за освітньою програмою НУШ, розробленою під керівництвом Савченко О.Я.
 • 3-А, 3-Б працюють за освітньою програмою НУШ, розробленою підкерівництвом Савченко О.Я.
 • 1-В, 2-В, 3-В, 4-В працюють за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» .
 • 4-А, 4-Б  працюють за типовими освітніми навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів для 4-х класів.
 • 5-В працює за освітньою програмою науково- педагогічного проєкту «Інтелект України».
 • 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В працюють за типовими освітніми навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9-х класів.
 • 10-А працює за типовими освітніми навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням профільного предмету «Історії» з українською мовою навчання.
 • 10-Б працює за типовими освітніми навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням профільного предмету «Української мови та літератури» з українською мовою навчання.
 • 11-А працює за типовими освітніми навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням профільного предмету «Історії» з українською мовою навчання.
 • 11-Б працює за типовими освітніми навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням профільного предмету «Української мови та літератури» з українською мовою навчання.
 • 11-В працює за типовими освітніми навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням профільного предмету «Технології» з російською мовою навчання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *