Положення про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів

Положення

про організацію пропускного режиму

і правила поведінки відвідувачів будівель

Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

  1. Загальні положення

Дане Положення розроблено у відповідності Закону України «Про освіту» (ст.26, ст.53, ст.54), Закону України «Кодекс законів про працю України» (ст.142), Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 року № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах», листа МОН України від 22.05.2018 року № 1/9-331 «Про організацію заходів безпеки в місцях перебування дітей дошкільного віку, учнів та студентів», Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення рівня національної безпеки України» від 30 січня 2015 року №38рішення  зборів трудового колективу від 16.01.2020 року (протокол № 1), Статуту школи, іншими нормативно-правовими актами, щорегламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи тастворення безпечних умов для учнів і працівників  Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, а також виключення можливості проникнення сторонніхосіб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службовихдокументів, матеріальних цінностей та інших порушень громадськогопорядку.

Контрольно-пропускний режим – сукупність заходів і правил, щозапобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з територіїшколи. Пропускний режим в будівлі школи передбачає комплекс спеціальнихзаходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядкудіяльності школи і визначає порядок пропуску учнів, працівників школи ігромадян до будівель та внутрішніх приміщень школи.

Охорона приміщень забезпечується сторожами школи.

Відповідальність та контроль за порядком здійснення пропускногорежиму в приміщенні покладається на:

– директора школи (або особу, що його заміщує в даний момент);

– заступника директора (відповідального за безпеку);

– чергового адміністратора;

– чергових вчителів;

– чергового технічного працівника;

– сторожа.

Виконання вимог, що визначаються даним Положенням, є обов’язковимдля всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють в школі, учнів таїх батьків, усіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльністьчи знаходяться з інших причин на території загальноосвітньої школи.

З метою ознайомлення відвідувачів Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1з пропускним режимом і правилами поведінки відвідувачів данеПоложення розміщується на офіційному інтернет-сайті закладу.

  1. Порядок проходу в будівлі Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

2.1 Пропускний режим в будівлі школи, а також відкривання/закриваннядверей забезпечують черговий технічний працівник, сторож.

2.2 Контрольно-пропускний режим для учнів школи:

2.2.1 Учні проходять в будівлі школи через центральний вхід.

2.2.2 Початок навчальних занять о 8:00. Учні зобов’язані прибути дошколи не пізніше 07.45 год.

За наказом директора школи, у разі виробничої необхідності, часпочатку навчальних занять може змінюватись. У  таких випадках на урокинеобхідно приходити за 10 хвилин до їх початку.

2.2.3 Виходити зі школи учням до закінчення навчальних занятьдозволяється лише на підставі дозволу класного керівника, представникаадміністрації.

2.2.4 Вихід учнів зі школи на уроки фізичного виховання, на екскурсіїчи на інших підставах відбувається організовано і в супроводі вчителя.

2.2.5 Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи,допускаються в школу згідно  з розкладом занять або в супроводівідповідального за проведення такого заходу.

2.3. Контрольно-пропускний режим для працівників Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.

2.3.1 Директор школи, заступники та інші працівники школи маютьзмогу проходити та знаходитися в приміщенні в будь-який час доби, а також увихідні та святкові дні, якщо це необхідно для виконання службовихобов’язків і не обмежено поточними наказами відповідального за контрольно-пропускний режим.

2.3.2 Адміністрація школи та вчителі зобов’язані заздалегідьпопередити чергового технічного працівника про час запланованих зустрічейз батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

2.3.6 Усі інші працівники школи приходять в школу у відповідності зграфіком роботи, затвердженим директором школи.

2.4 Контрольно-пропускний режим для батьків (законнихпредставників) учнів.

2.4.1 Батьки учнів проходять до будівель школи  черезцентральний вхід і у вестибюлі очікують дітей.

2.4.2 З учителями батьки зустрічаються на батьківських зборах, зазапрошенням або після уроків. І лише в екстрених випадках під час перерви.

2.4.3 Учителі зобов’язані заздалегідь попередити чергового про прихідбатьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

2.4.4 Батькам не дозволяється проходити до освітнього закладу згабаритними сумками чи валізами.

2.4.5 Прохід у школу батьків з особистих питань до адміністрації школи можливий

за умови попередньої домовленості з представниками самоїадміністрації, про що чергового інформують заздалегідь.

2.4.6 У випадках незапланованого приходу до школи батьків учнів,черговий з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю школи тільки здозволу адміністрації.

2.4.7 Батьки, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівель школи не заходять і чекають дітей на вулиці. В окремих виняткових випадках(негода, тощо) проходять до вестибюлю школи.

2.4.8 Для батьків першокласників протягом першого семеструнавчального року встановлюється адаптивний контрольно-пропускний режиму відповідності до розкладу навчальних занять, котрий обумовлюєтьсяокремо класними керівниками на батьківських зборах згідно з наказом по школі.

2.4.9. В особливих випадках передбачити пропуск для батьків.

2.5. Контрольно-пропускний режим для відвідувачів Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.

2.5.1 Відвідувачі проходять в будівлю школи через центральний вхід.

2.5.2 Особи, не пов’язані з навчальним процесом, які відвідують школуза службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документудержавного зразку, що засвідчує особу, за погодженням з директором школи(особою, що його заміняє) і записом в «Журналі обліку відвідувачів».

2.5.3 Посадові особи, які прибули до школи з перевіркою,пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує особу зобов’язковим повідомленням адміністрації школи та відповідноюреєстрацією.

2.5.4 Групи осіб, що відвідують школу для проведення і участі вмасових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються вбудівлю школи за наказом директора школи, за списками учасників.

2.5.5 На прийом до директора школи в дні прийому або за викликом,відвідувачі пропускаються до школи.

2.5.6 Для виклику працівника школи або представника адміністраціїнеобхідно звертатись до чергового адміністратора, чергового технічногопрацівника.

2.5.7 У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допускомвідвідувачів до будівлі школи, черговий технічний працівник діє завказівками директора школи чи його заступника.

2.6 Контрольно-пропускний режим для автотранспортних засобів

2.6.1 Порядок в’їзду-виїзду автотранспорту на територію школивстановлюється наказом директора школи.

2.6.2 Допуск без обмежень на територію школи дозволяєтьсяавтомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, шкільномуавтобусу, швидкій медичній допомозі, пожежній охороні, міліції.

2.6.3 Паркування автомобільного транспорту на території школизаборонено, крім випадків вказаних в п. 2.6.2.

  1. Правила поведінки відвідувачів:

3.1 Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні школи зобов’язані:

– зберігати встановлений порядок і дотримуватись норм поведінки вгромадських місцях;

– не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного таобслуговуючого персоналу, учнів та інших відвідувачів школи;

– виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації тапрацівників школи;

– не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,вчителями, працівниками школи їх службових обов’язків;

– зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (завинятком осіб, яким надано право позачергового прийому);

– повідомляти чергового про свою явку до школи за викликомдиректора;

– до запрошення в кабінет директора знаходитись на місці;

– ставитись бережливо до майна школи,зберігати чистоту, тишу тапорядок в приміщенні навчального закладу;

– при вході до будівлі школи відвідувачі, що мають при собі кіно- іфотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переноснукомп’ютерну і оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби учергового технічного працівника – з метою контролю за виносомматеріальних цінностей з будівлі школи.

3.2 Відвідувачам школи забороняється:

– знаходитись в службових приміщеннях або інших приміщенняхшколи без дозволу на те директора, адміністрації, охоронця чи простовчителя;

– виносити з приміщення школи документи, надані для ознайомлення;

– знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньомуоголошення, не узгодженні з адміністрацією школи;

– приносити в приміщення школи алкогольні, наркотичні,вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети,вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядкудозволено зберігання та носіння табельної зброї і інших засобів), а такожособисті речі за винятком портфелів і тек з документами, дамських сумок;

– палити в приміщенні та на території школи;

– вести розмови з мобільного телефону у всіх приміщеннях, крімкоридорів та вестибюлю;

– бути присутнім на зборах та інших заходах з включеним мобільнимтелефоном;

– входити до школи в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарамидля продажу, а також в брудному одязі та з великогабаритними речами(виключаючи робітників, що виконують будівельні і ремонтні роботи);

– факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщеннюфіксуються в установленому порядку особами, котрі здійснюють пропускнийрежим.

3.3 Відповідальність відвідувачів школи за порушення даногоПоложення:

– у випадку порушення відвідувачем школи пропускного режиму іправил поведінки йому робиться зауваження відповідальними за контрольно-пропускний режим, а в разі необхідності будь-яким працівником школи;

– у випадках скоєння відвідувачами кримінальних дій, винні особипідлягають кримінальній відповідальності згідно  з чинним законодавством;

– у випадку зумисного чи неумисного пошкодження або знищеннямайна школи на винних осіб поряд з адміністративною абокримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодуванняпричинених збитків.

  1. Порядок пропуску представників засобів масової інформації:

4.1 Працівники засобів масової інформації пропускаються в будівлю школи заакредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації принаданні редакційного посвідчення.

4.2 Представники засобів масової інформації на заходи, що проводяться вприміщенні школи, пропускаються лише після перевірки документів, котріпідтверджують їх особу.

  1. Організація і порядок проведення ремонтно-будівельних робіт в будівліта приміщеннях закладу:

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються вприміщення школи черговим технічним працівником або сторожем длявиконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора школи.

  1. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідаціїаварійної ситуації:

6.1 Пропускний режим в будівлі школи на період надзвичайнихситуацій обмежується.

6.2 Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюєтьсязвичайна процедура пропуску згідно з даним Положенням.

  1. Порядок евакуації працівників, учнів і відвідувачів школи зприміщень та порядок їх охорони:

7.1 Порядок оповіщення працівників, учнів і відвідувачів школи та їхевакуації з приміщення при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо,інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок їхохорони розробляються директором школи спільно з відповідальними заведення роботи з охорони праці, протипожежної та електробезпеки.

7.2 За встановленим сигналом оповіщення всі відвідувачі, робітники,учні, а також робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи вприміщенні школи евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, щознаходиться в приміщенні школи на видному і доступному для відвідувачівмісці. Пропуск відвідувачів в приміщення школи припиняється. Працівникишколи і відповідальні особи приймають заходи по евакуації і забезпеченнябезпеки людей, що знаходяться в приміщенні, при прибутті співробітниківвідповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації забезпечують їхбезперешкодний пропуск в будівлю школи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *