Про школу

Юридична адреса закладу освтіти:

 вулиця Соборна, буд. 100,

смт Новотроїцьке,

Генічеський район,

Херсонська область, 75300,
телефон: (05548) 5-17-50,

E-mail: novotr.school1@gmail.com,

код ЄДРПОУ 24750993.

Новотроїцький заклад загальної середньої освіти № 1 (далі – Заклад освіти) є власністю Новотроїцької селищної територіальної громади.

Заклад освіти є юридичною особою, має круглу гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, може мати рахунки в управлінні Державної казначейської служби України.

Заклад освіти є юридичною особою публічного права.

Заклад освіти є неприбутковою установою, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює її діяльність та внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Засновником Закладу освіти є Новотроїцька селищна рада (далі – Засновник), яка діє від імені Новотроїцької селищної територіальної громади.

Метою Закладу освіти є забезпечення всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Головними завданнями Закладу освіти є:
– виховання громадянина України;
– формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
– виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:
– безпечні умови освітньої діяльності;
– дотримання державних стандартів освіти;
– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
– дотримання фінансової дисципліни.